Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

   
GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy
Hiệu trưởng
PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng
Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Hoàng Bùi Bảo
Phó Hiệu trưởng  
PGS.TS. Nguyễn Minh Tâm
Phó Hiệu trưởng

 

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác