CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

Stt   Tên đơn vị Số điện thoại Địa chỉ Email
1 PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ 0234.3822173 phong.tchcttpc@huemed-univ.edu.vn
2 PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - HỢP TÁC QUỐC TẾ 0234.3822873 
0234.3826443
(Tạp chí Y Dược học)
stir@huemed-univ.edu.vn
3 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 0234.3883867 phong.dtdh@huemed-univ.edu.vn
4 PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 0234.3820857 phong.dtsdh@huemed-univ.edu.vn
5 PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - CƠ SỞ VẬT CHẤT 0234.826441
3845785 - 3826443
phong.khtccsvc@huemed-univ.edu.vn
6 PHÒNG CHÍNH TRỊ - CÔNG TÁC SINH VIÊN 0234.3845785 phong.ctctsv@huemed-univ.edu.vn
7 PHÒNG KHẢO THÍ - BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 0234.3837444 kt-bdclgd@huemed-univ.edu.vn
8 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 0234.3822412 tt.tttv@huemed-univ.edu.vn

 

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác