Công đoàn

Giới thiệu

Chơi game onlineLà một Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Đại học Huế. Sau hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Y Dược Huế không ngừng phát triển và là một đơn vị Công đoàn có số lượng đoàn viên đông nhất trong số các đơn vị Công đoàn trực thuộc Công đoàn Đại học Huế. Hiện có 1061 đoàn viên (657 đoàn viên nữ). Về cơ cấu tổ chức có đủ mô hình tổ chức của một công đoàn cơ sở gồm 01 CĐCS thành viên Bệnh viện (có 21 tổ công đoàn thuộc), 12 Công đoàn bộ phận (có 38 tổ công đoàn thuộc CĐBP) và 30 tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở Trường. Tổng số cán bộ Công đoàn từ tổ phó trở lên là 195 người. Ban chấp hành Công đoàn Trường có 15 người (10 nam, 5 nữ), trình độ chuyên môn của thành viên BCH có 2 PGS, 5 Tiến sỹ, 1 BSCKII, 2 Thạc sỹ, 1 BS CKI và 4 Cử nhân.

Xem chi tiết
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác