Công tác tiếp công dân - Đường dây nóng

Công tác tiếp công dân - Đường dây nóng

- Lịch tiếp công dân định kỳ: 
+ Thời gian: 10h00 sáng thứ Năm (của tuần thứ 3 hàng tháng).
+ Chủ trì: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng TC, HC, TT&PC
- Địa điểm: VP Hội đồng Trường, tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Y Dược, 06 Ngô Quyền, TP. Huế

 

*** Đường dây nóng Trường Đại học Y Dược Huế
- GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng,       SĐT: 0914.066.755
- PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng, SĐT:  0914.019.218
- TS. Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng TC, HC, TT&PC,   SĐT: 0914.312.951

 

*** Đường dây nóng Đại học Huế
- TS. Trương Qúy Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế,  SĐT: 0918.913.368
Chơi game online - TS. Phạm Thế Kiên, Phó Trưởng Ban TT & PC Đại học Huế,  SĐT: 0905.050.135

 

*** Đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 Trường Đại học Y Dược Huế :     0828 579 115

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác