Điểm công trình công bố trên Tạp chí Y Dược học năm 2020 07/07/2020 09:11

Chơi game onlineNgày 30 tháng 6, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ban hành Quyết định số    về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020; trong đó, Tạp chí Y Dược học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế đã được tính điểm 0 – 1,0 điểm/công trình trong danh mục khoa học của Hội đồng Giáo sư ngành Y và 0 – 0,75 điểm/công trình trong danh mục khoa học Hội đồng Giáo sư ngành Dược.

Chơi game onlineTạp chí Y Dược học thuộc Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế được phép hoạt động báo chí theo giấy phép số 1720/GP-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2010, và được cấp mã số ISSN 1859-3836 ngày 22 tháng 03 năm 2011. Trong thời gian qua, Tạp chí Y Dược học được xuất bản định kỳ 6 số tiếng Việt và 2 số tiếng Anh mỗi năm với quy trình phản biện chặt chẽ, khoa học và được phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Hiện tại Tạp chí đã nâng cấp hệ thống quản lý tạp chí và đăng ký chỉ mục Digital Object Identifier (DOI) cho tất cả các bài báo của Tạp chí. Tạp chí đang triển khai kế hoạch để đạt chuẩn quốc gia về biên tập, phản biện, xuất bản, tăng dần số tạp chí xuất bản tiếng Anh và xây dựng hồ sơ để đưa Tạp chí vào chỉ mục ASEAN Citation Index (ACI) và các chỉ mục quốc tế.

 

 

Bài viết khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác