Công tác sinh viên

Giới thiệu

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) được thành lập theo Quyết định số 2494/QĐ-ĐHYD ngày 24/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược – Đại học Huế trên cơ sở chia tách Phòng Đào tạo đại học – Công tác sinh viên (cũ). Phòng CTSV là phòng chức năng trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện các nội dung công tác sinh viên theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, Quyết định số 909/QĐ/ĐHH ngày 03/08/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Huế đối với chương trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

I. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên

1. Chức năng

Phòng Công tác Sinh viên có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý sinh viên; bao gồm việc xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch quản lý và giáo dục các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế và Đại học Huế.

2. Nhiệm vụ

Phòng Công tác Sinh viên có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám Hiệu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo quy định tại Quy chế công tác sinh viên ban hành kèm theo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy, Quyết định số 909/QĐ/ĐHH ngày 03/08/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Huế đối với chương trình đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, Thông tư số 09/2010/TT-BGDĐT ngày 10/03/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học.

2.1. Công tác tổ chức hành chính của HSSV

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và Nhà trường, sắp xếp bố trí vào các lớp HSSV; chỉ định Ban cán sự lớp HSSV lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học; tổ chức đại hội lớp, sơ kết lớp bầu ban cán sự lớp (đối với sinh viên năm thứ hai trở đi); làm thẻ cho HSSV.

- Giải quyết các thủ tục cho sinh viên nghỉ học, ngừng học, thôi học, tiếp nhận sinh viên vào học lại, cử sinh viên đi học tập, thực tập ngắn hạn ở nước ngoài. 

Chơi game online- Tổ chức hướng dẫn, tư vấn HSSV vào ở nội trú.      

Chơi game online- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ của HSSV.

- Phối hợp tổ chức cấp phát bằng tốt nghiệp cho HSSV.

- Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho HSSV.       

2.2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của HSSV

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại rèn luyện HSSV cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế, nội quy.

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học.

Chơi game online- Tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thi HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho HSSV; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV.

Chơi game online- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HSSV; tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

- Tổ chức tư vấn học tập, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV.

2.3. Công tác y tế, thể thao

Chơi game online- Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho HSSV khi vào nhập học; tư vấn, chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

- Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HSSV luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

2.4. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.  

- Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn. 

2.5. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

- Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến HSSV; hướng dẫn HSSV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

Chơi game online- Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho HSSV.

2.6. Thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú

Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý HSSV nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Cơ cấu tổ chức

Chơi game onlineTS.BS. Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng

 

                                                                                   

Chơi game onlineThS. Ngô Văn Thắng

Phó trưởng Phòng

 

BS. Phạm Thị Tuyết 

Chuyên viên

 

BS. Đặng Thị Hòa

Chơi game onlineChuyên viên

 

Chơi game onlineCN. Hoàng Hữu Hải  

Chơi game onlineChuyên viên

 

CN. Phan Thị Mỹ Linh   

Chuyên viên

 

Chơi game onlineCN. Tôn Nữ Quỳnh Như       

Chơi game onlineChuyên viên

 

BS. Trương Việt Trình

Chơi game onlineChuyên viên

 

Chơi game onlineCN. Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

Chơi game onlineChuyên viên

 

 

 

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác