Tham gia chiến dịch Youth Against Covid-19 27/05/2020 17:02

Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển bền vững đã phát động chiến dịch "Youth Against Covid -19", một chiến dịch nhằm tìm kiếm và hỗ trợ 10 sáng kiến/ý tưởng hành động của các cá nhận hoặc tập thể thanh niên Việt Nam trong nỗ lực giải quyết các vấn đề trực tiếp và gián tiếp gây ra bởi dịch Covid-19 trong xã hội hiện nay, đồng thời qua đó cổ vũ, khích lệ tinh thần vì cộng đồng, đóng góp một hành động nhỏ chung tay cùng chính phủ và người dân Việt Nam để chiến thắng đại dịch.

1. Đối tượng tham dự:

Chơi game online- Các tổ chức (tên gọi khác: câu lạc bộ, hội, nhóm,...) được sáng lập và vận hành bởi thanh niên Việt Nam (từ 16 đến 30 tuổi) trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chơi game online- Các cá nhân là công dân Việt Nam trong độ tuổi thanh niên: Từ 16 đến 30 tuổi.

2. Cách thức nộp hồ sơ:

Chơi game online- Bước 1: Tải xuống và hoàn thiện thông tin trong mẫu đề xuất sáng kiến/ý tưởng hành động tại link sau:

Chơi game online- Bước 2: Đăng ký đầy đủ thông tin và upload bản đề xuất lên form sau:  

3. Hạn nộp hồ sơ:    31/7/2020

Chơi game onlineXem thông tin chi tiết về chương trình tại:

 

Bài viết khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác