Thông báo nghỉ hè, Tổng kết năm học 2018-2019 và Đại hội lớp năm học 2019-2020 11/07/2019 16:17

Thông báo số 2224/TB-ĐHYD ngày 11/7/2019 của Trường Đại học Y Dược Huế về việc Tổng kết năm học 2018-2019 và Đại hội lớp năm học 2019-2020

Chương trình đại hội:

Các biểu mẫu:

Chơi game onlineLịch đại hội lớp:

File đính kèm: Download

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác