Thông báo tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 7 04/05/2020 10:20

1. Thời gian: Dự kiến ngày 03/7/2020.

2. Địa điểm: Trường Đại học Y Dược Huế

3. Yêu cầu đối với toàn văn tham dự Hội nghị khoa học sinh viên:

Chơi game onlineTheo quy định của Tạp chí Y Dược học Trường Đại học Y Dược Huế. Nội dung quy định viết bài toàn văn truy cập tại trang web Tạp chí Y Dược học 

4. Quy định đối với báo cáo trình bày tại Hội nghị:

Báo cáo được trình bày trên phần mềm Microsoft Office Powerpoint (dạng file*.ppt), sử dụng font chữ phù hợp với bảng mã Unicode, cỡ chữ từ 24 trở lên và thời gian báo cáo tại Hội nghị không quá 10 phút.

Chơi game online5. Thời hạn và địa chỉ nhận bài: 

Chơi game onlineNộp toàn văn bằng file word tại địa chỉ email: nmtu@huemed-univ.edu.vn trước 17h ngày 03/6/2020 và file Powerpoint vào lúc 16h ngày 28/6/2020.

 

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác