Thông báo tuyển dụng 2020 11/06/2020 15:33

ĐẠI HỌC HUẾ
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1339 /TB-ĐHYD     Thừa Thiên Huế, ngày  11  tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Chơi game onlineTrường Đại học Y Dược, Đại học Huế cần tuyển dụng Giảng viên, Kỹ thuật viên cho các Khoa/Bộ môn; Bác sĩ điều trị, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Kỹ thuật Y học,...cho Bệnh viện Trường và Chuyên viên cho các Phòng chức năng. Nhà trường thông báo để những người có nhu cầu công việc làm thủ tục dự tuyển đợt I năm 2020.

I. Các vị trí việc làm cần tuyển

Stt

Đơn vị

Vị trí việc làm Đối tượng, yêu cầu
  1. Các Khoa/Bộ môn/Phòng/Trung tâm/Viện...thuộc Trường

1

 Khoa Dược

Giảng viên

01 Dược sĩ làm giảng viên Dược lâm sàng
01 Dược sĩ làm giảng viên Quản lý Dược
01 Dược sĩ làm giảng viên Hóa dược (ưu tiên Nam)
Chơi game online 01 Tiến sĩ Sinh - Dược học làm giảng viên Dược liệu (ưu tiên Nam)

2

 Khoa Điều dưỡng

Giảng viên

Nhân viên

Chơi game online01 Cử nhân Điều dưỡng

01 Nhân viên phục vụ (nữ)

3

 Khoa Răng Hàm Mặt

Giảng viên

Chơi game online03 Bác sĩ Răng Hàm Mặt (ưu tiên nam)

4

Chơi game online Khoa Y học Cổ truyền

Giảng viên

Chơi game online02 Bác sĩ Y học cổ truyền (ưu tiên nam)

5

 Khoa Y tế Công cộng

Giảng viên

Kỹ thuật viên

02 Bác sĩ đa khoa/Tiến sĩ Y tế công cộng

01 Cử nhân kỹ thuật y học

6

 Khoa Đào tạo quốc tế

Chuyên viên

Chơi game online01 Cử nhân Tiếng Nhật, tốt nghiệp loại Giỏi, có IELTS từ 5.0 trở lên

7

Chơi game online Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh

Giảng viên

Chơi game online02 Bác sĩ đa khoa (ưu tiên nam, Bác sĩ nội trú)

8

 Bộ môn Dược lý

Giảng viên

Chơi game online02 Bác sĩ đa khoa

9

 Bộ môn Di truyền Y học

Giảng viên

Chơi game online02 Bác sĩ đa khoa

10

Chơi game online Bộ môn Giải phẫu – Phẫu thật thực hành

Giảng viên

Chơi game online01 Bác sĩ đa khoa

11

 Bộ môn Mô phôi, Giải phẫu bệnh và Pháp y

Giảng viên

Kỹ thuật viên

Chơi game online01 Bác sĩ đa khoa

01 Cử nhân kỹ thuật y học

12

Chơi game online Bộ môn Ký sinh trùng

Giảng viên

Kỹ thuật viên

Chơi game online01 Bác sĩ đa khoa

01 Cử nhân kỹ thuật y học

13

Chơi game online Bộ môn Mắt

Giảng viên

Chơi game online01 Bác sĩ đa khoa (ưu tiên nam, Bác sĩ nội trú)

14

 Bộ môn Miễn dịch - SLB

Giảng viên

01 Bác sĩ đa khoa (ưu tiên nam)

15

 Bộ môn Nội

Giảng viên

05 Bác sĩ đa khoa

16

 Bộ môn Ngoại

Giảng viên

Chơi game online01 Bác sĩ đa khoa làm giảng viên Ngoại Tim mạch - Lồng ngực

01 Bác sĩ đa khoa làm Giảng viên Ngoại thần kinh

17

 Bộ môn Nhi

Giảng viên

Chơi game online02 Bác sĩ đa khoa

18

 Bộ môn Phụ Sản

Giảng viên

03 Bác sĩ đa khoa

19

Chơi game online Bộ môn Phục hồi Chức năng

Giảng viên

01 Bác sĩ đa khoa (ưu tiên nam)
02 Cử nhân Phục hồi chức năng

20

Chơi game online Bộ môn Sinh hoá

Giảng viên

Chơi game online02 Bác sĩ đa khoa

21

 Bộ môn Sinh lý

Giảng viên

02 Bác sĩ đa khoa (ưu tiên nam)

22

 Bộ môn Tai Mũi Họng

Giảng viên

Chơi game online01 Bác sĩ đa khoa (ưu tiên nam, Bác sĩ nội trú)

23

Chơi game online Bộ môn Tâm thần

Giảng viên

Chơi game online02 Bác sĩ đa khoa

24

 Bộ môn Truyền nhiễm-Lao

Giảng viên

02 Bác sĩ đa khoa

25

 Bộ môn Ung bướu

Giảng viên

01 Bác sĩ đa khoa

26

Chơi game online Bộ môn Vi sinh

Giảng viên

01 Bác sĩ đa khoa

27

Chơi game onlinePhòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế

Chơi game onlineChuyên viên

01 BS YHDP hoặc CN. YTCC
01 Cử nhân Văn thư lưu trữ hoặc Cử nhân Hành chính công

28

 Phòng Đào tạo đại học

Chơi game onlineChuyên viên

Chơi game online01 BSĐK hoặc BS YHDP

29

Tạp chí Y Dược học

Chuyên viên

Chơi game online01 BS YHDP hoặc CN. YTCC có IELTS 5.5 trở lên

30

Trung tâm Y học gia đình

Bác sĩ

Điều dưỡng

01 Bác sĩ đa khoa

01 Cử nhân Điều dưỡng

        II. Các Khoa/Phòng/Trung tâm/Viện... thuộc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

1

Trung tâm Cấp cứu đa khoa và Đột quỵ

Bác sĩ

02 Bác sĩ đa khoa

2

Chơi game onlineTrung tâm Điều trị vô sinh và Nội tiết sinh sản

Kỹ thuật viên

02 Kỹ sư hoặc Thạc sĩ Công nghệ sinh học (ưu tiên nam)

3

Phòng Vật tư trang thiết bị

Chuyên viên

01 Kỹ sư điện tử

Chơi game online01 Kỹ sư Trang thiết bị y tế

4

Khoa Phục hồi chức năng

Kỹ thuật viên

01 Cử nhân VLTL-PHCN, ưu tiên có chứng chỉ âm ngữ trị liệu

5

Khoa Dược

Dược sĩ

01 Dược sĩ

6

Chơi game onlineKhoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Chơi game onlineBác sĩ YHDP

Chơi game online01 BS Y học dự phòng, ưu tiên có chứng chỉ Dinh dưỡng lâm sàng

7

Phòng Kế hoạch Tổng hợp

Chơi game onlineChuyên viên

01 BS Y học dự phòng

8

Chơi game onlineĐơn vị Thăm dò chức năng

Điều dưỡng

Chơi game online01 CN Điều dưỡng

9

Tổ công tác xã hội

Chuyên viên 

Chơi game online01 Cử nhân Công tác xã hội

01 Cử nhân Tâm lý học hoặc Cử nhân Sư phạm hoặc Cử nhân YTCC

10

Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện

Chuyên viên

01 Bác sĩ Y học dự phòng, ưu tiên Nam

11

Chơi game onlinePhòng Công nghệ thông tin

Chuyên viên

Chơi game online02 Cử nhân CNTT hoặc Thạc sĩ CNTT, ưu tiên Nam

II. Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển

1. Yêu cầu chung:

Chơi game online- Có quốc tịch Việt Nam, lý lịch rõ ràng.

Chơi game online- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu về chuyên môn:

Chơi game online- Ứng viên dự tuyển vào vị trí Giảng viên: tốt nghiệp đại học loại giỏi (riêng đối với một số Bộ môn đặc thù có thể tốt nghiệp loại khá); ưu tiên người có bằng sau đại học (Bác sĩ Nội trú, Thạc sĩ, Tiến sĩ...).

- Ứng viên dự tuyển vào vị trí Bác sĩ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế: tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên; ưu tiên người có bằng chuyên khoa sau đại học, Bác sĩ nội trú.

3. Yêu cầu về ngoại ngữ và tin học:

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; ưu tiên có trình độ ngoại ngữ B1 (Anh, Pháp...) trở lên ...

Chơi game online- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển:

Từ ngày 10/6/2020 đến ngày 04/9/2020Chơi game online, tại Bộ phận Tổ chức Cán bộ - Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế, Trường Đại học Y Dược, 06 Ngô Quyền, TP. Huế trong giờ hành chính. Đích thân người xin việc nộp hồ sơ.

IV. Thời gian xét tuyển: 

Hội đồng tuyển dụng của Trường sẽ tổ chức xét tuyển trong khoảng thời gian từ ngày 07 đến 18/9/2020.

Nếu cần được làm rõ thêm các chi tiết về đợt tuyển dụng này xin liên hệ:

Chơi game online- Văn phòng Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng TCHCTT và PC.

Chơi game online- Hoặc TS. Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng TCHCTT và PC, ĐTDĐ: 0914.312.951, email: nvhung@huemed-univ.edu.vn

Nơi nhận:

- Đài truyền hình TRT,
- TB tại các bản tin của Trường,
- Website Trường ĐHYD,
- Lưu VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

    GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy

 

 

 

File đính kèm: Download

Bài viết khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác