Thông báo tuyển dụng chuyên gia cho Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 04/09/2020 15:48

Thông báo số 2251/TB-ĐHYD ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế về việc tuyển dụng chuyên gia cho Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

File đính kèm: Download

Bài viết khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác