Thông báo về việc đăng ký tham gia tư vấn việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020 25/06/2020 10:12

Thông báo số 1472/TB-ĐHYD ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Trường Đại học Y Dược Huế về việc đăng ký tham gia tư vấn việc làm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2020

 

  • Mẫu phiếu đăng ký tham gia tư vấn:
  • Mẫu thông tin tuyển dụng:

File đính kèm: Download

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác