Thông báo về việc tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 04/06/2020 08:22

Thông báo số 1265/TB-ĐHYD ngày 03 tháng 06 năm 2020 về việc tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đại học Huế lần thứ III năm 2020


Chơi game onlineThể lệ cuộc thi:

File đính kèm:

Bài viết khác
Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác