Thông tư 12/2017/TT-BDGĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 25/05/2017 16:50

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 05 năm 2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục đại học

File đính kèm: Download

Tin nổi bật
Thông tin khác
Thông tin khác